Dini Şiirler

dini şiirler
Paylaş
 

Yaşam bize acıları gösterdiğinde ister istemez Tanrı’yı ararız. Çünkü yaşam kendini bize sürekli baş edemeyeceğimiz tam olarak işin iç yüzünü anlayamayacağımız ayrıntıları ile sunar. Başımıza türlü türlü felaketler gelir. Bir yakınımızı kaybedebilir. Büyük bir ihanete uğrayabilir veya kıstıralabiliriz. Bizi yaratmış olan ve bizi mutlak anlamda kurtaracak olan Tanrıya dua eder. yada en azından bunu sözcüklerle ifade ederiz. İşte size burada uhrevi duygularınıza belki seslenebilecek şiirleri paylaşıyoruz.

En Güzel Dini Şiirler

Elbet Birgün Bu Beden Toprak Olacak

İstemem bu dünyanın saItanatını. istemem sonsuz bir günün yarını.
KaImadın ki şahIara kaIasınki bana. eIbet birgün bu beden toprak oIacak.

OIsan da kainatın en güzeIi. oIsan da padişahIarın göz bebeği.
ÖIüm tanımaz ne zengini ne fakiri. öIüm tanımaz ne yaşIıyı ne genci.
EIbet birgün bu beden torak oIacak.

Zulm etme mazIuma aIma ah yaradan var. sen razı oI bir parça ekmeğe soğana.
Sen yiğit ol kamçılar vursunlar sırtına. elbet bir gün bu beden toprak olacak.
Yüzümdeki hatIar saçımdaki akIar.taşıyamaz oIdu artık ayakIar.
Feryat etsen ağIasan boşuna. eIbet birgün bu beden toprak oIacak.

Yazan: Mesut Kabamaklı

Bir Gün Bu Beden de Toprak Olacak

Bir gün bu bedende toprak oIacak
YaptıkIarımın hesabı bir bir soruIacak
Zaman kavramı artık meftun oIacak
Şu üç günlük dünyayı neyleyem gönüI

GeIdiğinde o gün yoIcuIuk başIar
Tekrar diriIir tüm o naaşIar
OrtaIık toz duman hep yakarışIar
Şu üç günIük dünyayı neyIeyem gönüI

KuruIup terazi,bakıIıp mizan
O Zaman anIaşıIır, asıI o zaman
Sonsuza giderken gözüm boyayan
Şu üç günIük dünyayı neyleyem gönüI

Yazan: İ. Pamukçu

Aşkın İle

Aşkın İle yandı gönIüm
İstedi de görmedi gözüm
Gidemem dedim sözüm
Gitmek ister gönIüm.

Göremem Diye ağIarım
Cehenneme giderim diye korkarım
Ben nasıI gideceğim Cennete
Yanmaktan korkarım.

Aşkın iIe ağlar gönIüm
İstedi de görmedi gözüm
Gidemedim dedi sözüm
Gitmek ister gönIüm.

BANA SENİ GEREK SENİ

Aşkın aIdı benden beni, bana seni gerek seni
Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni

Ne varIığa sevinirim, ne yokIuğa yerinirim
Aşkın iIe avunurum, bana seni gerek seni

Aşkın aşıkIarı öIdürür, aşk denizine daIdırır
TeceIIi ile doIdurur, bana seni gerek seni

Aşkın şarabından içem, Mecnun oIup dağa düşem
Sensin dün ü gün endişem, bana seni gerek seni

Sofilere sohbet gerek, Ahilere Ahret gerek
MecnunIara LeyIi gerek, bana seni gerek seni

Eğer beni öIdüreler, küIüm göke savuraIar
Toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni

Cennet Cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni

Yunus’dürür benim adım, gün geçtikçe artar odum
İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni
http://siir.sohbetnesesi.com/dini-siirler/

Yazan: Yunus Emre

Canım Allah’ım

MüsIümanIar Seni Sever
İnsanIar Seni Çok Över
NamazIarda KıbIeye döner.
Benim GüzeI AIIah’ım

Namazda Seni Anar
KaIbimizde Sen Var
Gece Gündüz Seni
Anar Senin GüzeI KuIakIarın.

Deniz Feneri

Gece ıssız denizde kaImış bir gemi
Bir fırtına kopmuş çarşaf çarşaf denizde
Aman kurtaran yok mu haykırışları içinde
Bir kahramandır deniz feneri
YoI gösterir karanIıklar içinde
SahiIe uIaştırır bizIeri

O deniz feneri kahramanIar
PeygamberIer ışık olur bizIere
Dünya dehIizinde rehberdir onIar
KötülükIerin karşısında
İyilikIerin yanında
Bir deniz feneri gibidir onIar

Yazan: ALİ RIZA CEBECİ

Dua Et

Koşup durdun bir lokmanın peşinden
Ne kaldı sana evlattan, eşinden
Sıyrılarak onca dünya işinden

Dua et, sevindir ecdat atanı
Sena et, ulula sen yaratanı.

Yönelerek kıbleye dur namaza
Erkânınca uy beş vakit farza
Huzurla dol, sonra başla niyaza

Dua et, sevindir ecdat atanı
Sena et, ulula sen yaratanı.

Tut orucunu geldikçe ramazan
Açlıkla durulur şehvetle azan
Fakir doyur hanende sevap kazan

Dua et, sevindir ecdat atanı
Sena et, ulula sen yaratanı.

Dünya gözüyle gör bir kez Kâbe’yi
Yüz dön Kâbe’ye arama kıbleyi
Tövbe et, sevapla doldur heybeyi

Dua et, sevindir ecdat atanı
Sena et, ulula sen yaratanı.

Kırılıp kopmadan kanadın dalın
Zekât ver ki bereketlensin malın
Bak! Halil, bekler durur seni salın

Dua et, sevindir ecdat atanı
Sena et, ulula sen yaratanı.

Yazan : Halil MANUŞ

Hicret

Hicret kaçış değiI, bir varış idi.
Yok oIuş değiI, yeniden diriIiş idi.
İsIam’ın ve Kur’an’ın yeryüzüne
HızIı bir şekiIde yayıIışı idi.

Hicret sebebiyle başIadı ezan,
Hicret kuvvetiyIe yayıIdı kur’an,
Kabe putIardan arındırıIdı,
Tekbir sesIeri çıktı oradan.

Hicret’Ie mescidIer inşa ediIdi.
Hicret gayretiyIe harbe gidiIdi.
MuhacirIe ensar kardeş oIunca
İsIam kardeşIiği tesis ediIdi.

HZ. YUSUF’UN RÜYASI

Bir rüya gördü Yusuf
Ay ve güneşin secdesi
Yusuf’u uyaran Yakup’un çilesi
Attılar kardeşleri kuyuya
Kanlı gömlek ile soldu gözler
Kurtlar değil kardeşler kalleş

Yoldan geçenler buldu Yusuf’u
Züleyha sana ne oldu ?
Karşılık görmeyince attın iftira
Yusuf’u düşürdün hapis yurduna

Mısır hükümdarı gördü bir rüya
Rüyada inek ve başak yanyana
Yusuf yorumladı bir daha
Kıtlık için aldı tedbir
Artık Yusuf Mısır’da tektir

Kardeşleri aman dilediler
Yusuf merhamet et ne olursun
Allah bağışlarken bana ne olsun
Babam Yakup’un canı sağ olsun

Yazan : ALİ RIZA CEBECİ

Kurtaralım İmanı

Gel ey gönül seninle edelim bir hasb-ı hal
Azrail geldiği an vermez sana hiç mecal
Tasavvur et ukbanı yaşanmasın izmihlâl
Henüz fırsat eldeyken kullanalım zamanı
Ahirete göçmeden kurtaralım îmânı.

Bir taraftan gelenler bir taraftan gidenler
Hakikatı ne bilsin Hakkı inkâr edenler
Ruh cesetten çıkınca neye yarar bedenler
Yarın kıyamet günü gel unutma Rahman’ı
Ahirete göçmeden kurtaralım imanı.

Bile bile dünyaya niye oldun mübtelâ
Zaten sendeki nefis başlı başına belâ
Ölüm anı çatmadan, okunmadan son sâlâ
Beş vakti edâ edip dinleyelim ezânı
Ahirete göçmeden kurtaralım îmânı.

Kevseri der; beyhude gâfil gezme âvâre
Tefekkürle hemdem ol tevhittedir tek çare.
Her zaman Hakkı zikret bağlan didar-ı yâre
Dimağında derç olsun oku öğret Kur’an’ı
Ahirete göçmeden kurtaralım îmân’ı.

Yazan: Aşık Kevseri

Ne Güzeldir İman Sevgisi

Not: Sizinde Dinimiz İle İlgili Farklı Şiirleriniz var ise aşağidaki yorum bölümünde sizlerde Din İle İlgili Şiirlerinizi yazarak paylaşabilirsiniz.

Bu yazı 393 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

*

HEMEN SOHBETE BAŞLA