Şiir Nedir

Şiir

İnsanların duygu düşünce ve hisslerini edebi sanatlara uygun olarak belli kalıplara dökme sanatıdır.

Şiir Çeşitleri:

Pastoral şiir: Doğa ve doğa güzeliklerini anlatan şiirlerdir. Bu şiirlerde doğa tüm ayrıntıları renkleri ve canlılıkları ile tasvir edilir. Burada amaç okuyucunun zihninde manzarayı canlandırmaktır.

Mesnevi Şiir: Arap, fars ve osmanlı figürleri ile bezenmiş aruz ölçüsü ile yazılmış uyaklı metinlerdir. Mevlananın mesnevisi, Şeyh galibin divan-ı kebiri buna örnektir.

Dramatik Şiir: Trajik ve üzüntülü konuları işleyen bir şiir türüdür. Burada şair içinde bulunduğu bunalımlı durumu vurucu cümlelerle okuyucunun zihnine kazır.

Didaktik Şiir: Amacı nasihat etmek, okuyanı doğru yola çevirmek yada okuycunun zihninde belli bir kanı oluşturmak için yazılmış olan şiirlerdir. Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig, Aşık Paşa’nın Garibname, Nabi’nin Hayriye bu türün ünlü örnekleridir,

Didaktik Şiir: Duyguların abartılı ve çoşkun bir dille anlatıldığı dizelerdir. Burada yazar çoşkulu bir şekilde yaşamış olduğu duyguları okuyucuya aktatır.

Epik Şiir: Kahramanlık, vatanseverlik gibi duyguları çarpıcı bir dil ile okuyucuda oluşturmak onu vatanına, milletine daha sadık hale getiren şiirlerdir. Bizdeki en önemli temsilcisi Namık KEMAL, Cahit KÜLEBİ gibi isimlerdir.

Somut Şiir: Önce herhangi bir şekil temel alınarak dizyan edilir. Daha sonra bu şekle uyumlu yada şekli tamamlayan bir anlam bütünlüğü içerisinde dizeler aktarılır. Amaç birazda mizahtır.

Deneysel Şiir: Özne ile nesne arasında yeni bağlantılar kurarak inşa edilmiş yeni bir şiir türüdür. Kökeni sokrates, platon gibi eski filozofların metinlere kadar dayanır. Jacques derrida gibi güçlü bir flozofun etkilerinden yolla çıkılarak oluşturulmuştur.

Senfonik Şiir: Daha çok müzikal bir eserin ses armonosine hizmet etmek için oluşturulmuş bir şiir türüdür. Burada maksat anlam değil ezgidir.

Satirik Şiir: Daha çok eleştirmek, yermek, iğnelemek, alay etmek için kulanılan bir şiir türüdür. Didaktik şiirin kapsamınada girer.

Modern Şiir: Klasik dönemi sona ermesinden sonra özelikle ikinci dünya savaşından sonra yeni bir şiir anlayışına ihtiyac duyulmuştur. Postmodern faktörler ve nitelikler taşır. Burada kafiye kuralara bağlı değildir.

Bu yazı 4 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

*

Bunlar da ilginizi çekebilir

HEMEN SOHBETE BAŞLA